O projektu

Kako suzbijamo siromaštvo i poboljšavamo kvalitetu života stanovnika grada? Kako se osnažujemo da budemo aktivni dijelovi društva? Oblikovanje novih prostora suradnje i dijaloga brige su svih europskih gradova – pa i Zagreba.

Budući izgled gradova ovisi o sadašnjosti i načinima na koje ćemo danas doprinijeti njihovom razvoju. Platforma Upgrade koju trenutno čine Savez udruga Operacija grad, niz organizacija iz područja kulture, umjetnosti i mladih, Centar za mirovne studije, socijalna zadruga Okus doma i Zelena mreža aktivističkih grupa jedan je od aktera koji promišljaju budućnost svojega grada.

Pojedinci i organizacije okupljeni oko ove platforme povezali su se iz različitih potreba, ali pod zajedničkim nazivnikom zamišljanja otvorenog grada i novih modela društvenog razvoja. Cilj je platforme i kampanje “Zagreb: otvoreni grad?” propitivanje granice grada i javno zagovaranje otvaranja Interkulturnog društvenog centra koji će odgovoriti na aktualne društveno-kulturne izazove s kojima se suočava grad Zagreb. S jedne strane, Zagreb je postao važno turističko odredište otvoreno za susrete najrazličitijih kultura, a s druge strane, sve je više njegovih građana suočeno s nezaposlenošću, siromaštvom i isključenošću.

Kako grad i njegovi građani mogu zajednički razviti i ponuditi inovativne modele rješavanja problema zajednice i njihove neminovne promjene?

Kako zajedno možemo doprinijeti razvoju Zagreba kao otvorenog i uključivog grada za sve njegove sadašnje i buduće građane?

Dinamična mjesta dijaloga i tolerancije, solidarnosti, kreativnosti, cjeloživotnog obrazovanja i osnaživanja građana za aktivno sudjelovanje u društvu u gradu se Zagrebu mogu kreirati zajedničkim djelovanjem:

solidarne ekonomije,

održivog razvoja,

interkulturnog dijaloga,

socijalnog poduzetništva,

te kulture i umjetnosti –

u civilno-javnom partnerstvu s gradom.

Konačno, u vrijeme različitih oblika kriza s kojima se kao društvo trenutačno suočavamo, cilj je Interkulturnog društvenog centra doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama koje osim socijalne uključenosti građana znači i gospodarski razvitak grada.

“Zagreb: otvoreni grad?” obuhvatit će medijsku kampanju i niz kulturno-umjetničkih i društvenih događanja namijenjenih stanovnicima grada i bit će proveden u suradnji s njima.