Javne galerije: Boje u parku

71829150_1630487567088173_8860929569335541760_n

AKC Attack! i Javne galerije pozivaju vas na izložbu Boje u parku koja se održava u nedjelju, 29. rujna 2019. godine od 14.00 – 19.00 sati u parku pored 1.tehničke Škole Tesla (Hochmanova ulica – Ul. Izidora Kršnjavog- Jagićeva ulica). Program Javne galerije organizira AKC Attack! kao dio javne kampanje projekta Korak dalje – prema uključivoj kulturi.

Projekt provodi niz zagrebačkih udruga iz područja kulture, umjetnosti, ljudskih prava i mladih koje se zalažu za osnivanje novog, Interkulturnog društvenog centra koji će odgovoriti na aktualne društveno-kulturne izazove, promovirati socijalnu uključivost i unapređenje interkulturalnog dijaloga.

Uključivu kulturu ovaj vikend promoviramo u parku, a Vas pozivamo da nam se pridružite!

___Lenta_element2_A4_hi res